Traian Lalescu

Autorul primului tratat din lume de ecuaţii integrale

Data și locul nașterii

12 Iulie 1882, Bucureşti

Data și locul morții

15 Iunie 1929, Bucureşti

Educație

• Pe tot parcursul studiilor sale, Traian Lalescu a fost premiantul I al clasei şi preminantul de onoare al şcolii, devenind încă din clasa a VI-a corespondent al Gazetei Matematice.
• 1900 – După terminarea liceului, în toamnă, Traian Lalescu a dat examen de admitere la Şcoala de Poduri şi Şosele din Bucureşti, reuşind să se claseze pe primul loc.
• 1903 – Se retrage de la Școala de Poduri și Șosele din București și se înscrie la Facultatea de Științe a Universității din București, secția Matematici. Printre profesorii săi se numărau Gheorghe Ţiţeica, Anton Davidoglu, Spiru Haret, Nicolae Coculescu si Ermil Pangrati.
• 1905 – Obține titlul de licențiat în matematică dupa care pleacă la Paris.
• 1908 – În luna februarie a acelui an şi-a susținut, la Sorbona, teza de doctorat cu titlul „Sur l’equation de Volterra” la Sorbona, care va fi considerată prima contribuție semnificativ importantă în domeniul ecuațiilor integrale și prin aceasta unul dintre fondatorii teoriei ecuațiilor integrale. Celebrul matematician Volterra a fost extrem de impresionat de lucrarea lui Traian Lalescu, introducând rezultatele acesteia în propria sa lucrare intitulată „Lecții asupra ecuațiilor integrale și integro-diferențiale”.

Activitate

• 1911 – reîntors în ţară, funcţionează în învăţământul mediu la Giurgiu şi Bucureşti la Seminarul Central şi la Gimnaziul „Gheorghe Şincai”. În același ani publică primul tratat din lume asupra ecuaţiilor integrale, intitulat „Introducere la teoria ecuaţiunilor integrale”, Editura Hermann Fils, Paris.
• 1915 – Lalescu a urmat şi un curs de electricitate, predat de Nicolae Vasilescu-Karpen, pe care l-a continuat între 1918 şi 1919 la Şcoala Superioară de Electricitate din Paris. În perioada şederii la Paris, a obţinut şi diploma de inginer la Şcoala Superioară de Electricitate.
• 1916 – din iniţiativa unui grup de studenţi şi profesori din capitală, a luat fiinţă Clubul Universitar Bucureşti, ulterior Sportul studenţesc, iar Traian Lalescu a fost primul preşedinte. În acea perioadă era membru în Comitetul Central al forului conducător al sportului românesc.
• 1918 – 1919 – Ca trimis al Guvernului României la Paris, a susţinut unirea tuturor românilor. A scris numeroase lucrări privind istoria matematicii în România. Printre acestea „Viaţa şi activitatea lui Gheorghe Lazăr”, „Mecanica socială a d-lui Spiru Haret” şi „Trigonometria drept lineară“, concepută de Gheorghe Lazăr cu aproape un secol în urmă.

Mai mult +

• 1919 – Fiind la Paris, publică „Le problème ethnographique du Banat“, din care răzbate spiritul patriotic şi dragostea lui pentru Banatul din care provenea prin rădăcinile tatălui său.
• 1920 – convinge Ministerul Lucrărilor Publice să înființeze o Școală Politehnică la Timișoara. Pe 15 noiembrie se înființează Școala Politehnică la Timișoara care, inițial, a avut două secții de specialitate: Electromecanica, respectiv Mine și metalurgie, funcționând cu 15 cadre didactice și 117 studenți. Traian Lalescu a fost primul Rector al acesteia (1920-1921), predând ca titular la catedra de Analiză Matematică și suplinind și catedra de electricitate; a început să scrie „Tratat de geometrie analitică”, în patru volume. Traian Lalescu este autorul unei monografii numite „Geometria triunghiului” și al unor studii originale ce vizează funcțiile spline. Traian Lalescu a elaborat studii în domeniile ecuațiilor funcționale, seriilor trigonometrice, fizicii matematice, geometriei, algebrei, istoriei matematicii.
• 1921 – A editat la Timişoara „Revista Matematică”.
• 1925 – A fost deputat de Caransebeș și raportor general al bugetului statului, în guvernarea Brătianu.
• 1927 –S-a îmbolnăvit de pneumonie pe care a încercat să o trateze, fără succes, la Nisa pe coasta însorită a Mediteranei.
• 1929 – Moare de pneumonie la numai 47 de ani, în plină putere științifică.
• 1990 – Devine membru post-mortem al Academiei Române.

Mai puțin -

Povești care ne merg la suflet

Despre...
• Traian Lalescu a purtat toata viața amprenta mediului atât de variat în care s-a format datorită peregrinărilor din copilarie pe care le-a făcut împreună cu familia: a fost temeinic ca bănățeanul, serios ca ardeleanul, iubitor de frumos ca moldoveanul și cu spiritul sprințar ca bucureșteanul.
• Viziunea lui Traian Lalescu depășea granițele matematicii. A fost, de asemenea, un om de cultură. El a dat naștere unui stil de viață, a conturat modele pentru cei tineri. Desena frumos, cânta la violoncel, traducea din limba italiană. A fost bun prieten cu pictorii Tonitza, Medrea sau Zamfiropol-Dall.
• Câţiva ani a găzduit un tânăr bănăţean, student la Belle Arte, în talentul căruia a crezut şi căruia i-a dat o odaie cu faţa la răsărit, ca să aibă lumină când picta. Acesta a fost marele pictor de mai târziu – Corneliu Baba.
• Avea un adevărat cult pentru teatru fiind bun prieten cu Victor Eftimiu, soţii Bulandra, Mişu Fotino.
Omagieri
• Pentru a omagia personalitatea sa, numeroase licee din țară poartă numele „Traian Lalescu”, iar câte o stradă din Timișoara, Craiova, Reșița, Oradea se numește Traian Lalescu.
• Începând cu anul 1985 a fost organizat anual un concurs interjudețan de matematică pentru elevii de gimnaziu și liceu. În mediul unviersitar se organizează concursuri de Mecanică teoretică, de Bazele electrotehnicii care poarta numele de „Traian Lalescu”.

Autori

    Dăscălescu Ilinca

Legături utile