Petre Andrei

Unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai şcolii româneşti de sociologie

Data și locul nașterii

29 Iunie 1891, Brăila

Data și locul morții

4 Octombrie 1940, Iaşi

Educație

• Urmează cursurile Liceului „Nicolae Bălcescu” din Brăila
• 1910-1913 – Urmează cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Iaşi
• 1913 – Obţine o bursă pentru continuarea studiilor doctorale şi se specializează la Universitatea din Berlin, unde urmează cursul de logică şi istoria filosofiei al profesorului Alois Riehl; urmează de asemenea cursuri la Universitatea din Leipzig.

Activitate

• Se înrolează ca voluntar în Primul Război Mondial
• 1922 – Devine profesor la Catedra de sociologie a Universităţii din Iaşi
• 1928-1933 – Este deputat, calitate în care se remarcă prin activitatea parlamentară bogată, talentul oratoric şi iniţiativele legislative
• 1930-1931 – Este denumit subsecretar de stat la Departamentul Agriculturii şi Domeniilor
• 1932-1933 – Este numit subsecretar de stat la Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor
• 1938-1940 – Este numit Ministru al Educaţiei Naţionale, în această din urmă calitate iniţiind, printre altele, o lege de organizare a învăţământului superior
• 1940 – Este scos din învăţământul superior, urmărit, anchetat şi persecutat
• 1970 – A fost redescoperit, când a început culegerea şi retipărirea operei sale
• 1991 – A fost ales membru post-mortem al Academiei Române

Povești care ne merg la suflet

• Deşi era scutit de serviciul militar, fiind orfan de tată şi singurul susţinător al familiei, se oferă voluntar în război. Participă la luptele de la Oituz, Slănic, şi Valea Caşinului, în care se distinge prin acte de bravură, fiind decorat cu „Steaua României”, „Coroana României” şi „Crucea de război cu bare”.
• Ca profesor, e printre cei care se opun introducerii politicii în Universitate, fiind, de altfel, de-a lungul întregii sale vieţi, un adversar al extremismului, atât fascist, cât şi bolşevic.
• Iată cum îşi justifică savantul ieşean alegerea de a-şi pune capăt zilelor, în scrisoarea lăsată soţiei sale: „Eu, deşi complet nevinovat, din nici un punct de vedere, nu pot trăi umilit şi dispreţuit. Nu pot suporta nici chiar compătimirea. Am trăit demn o viaţă întreagă şi nici în momente grele nu m-am plecat, necum în aceste momente când mi se face o teribilă nedreptate. De aceea trebuie să termin acum când se deschide o perspectivă neagră.”
• Într-o altă scrisoare, lăsată copiilor săi, Petre Andrei preciza următoarele: „Eu am conştiinţa împăcată; sângele şi moartea să cadă asupra capului celor care mi-au zdruncinat nervii în halul acesta. Am avut altă atitudine politică decât garda de fier, dar nu am prigonit pe nimeni şi nu am făcut nici un gest urât. Nu pot să fiu însă umilit şi degradat. De ce să fiu arestat? Dacă aş avea pe sufletul meu o cât de mică vină aş suferi orice, căci aş fi meritat. Dar aşa? În cărţile scrise de mine apare clar atitudinea şi concepţia mea. Voi controlaţi şi veţi vedea.”
• Decedat la doar 49 de ani, Petre Andrei a reuşit să realizeze 15 lucrări, 5 cursuri universitare, peste 40 de studii şi articole de specialitate, 25 de recenzii, 35 de conferințe şi cuvântări, 3 rapoarte la legi şi peste 75 de discursuri şi intervenţii parlamentare.

Mai mult +

Citate
• „Opinia publică este una din formele tipice de manifestare ale conştiinţei sociale.”
• „Evoluţia societăţii şi a cugetării umane constituie un necontenit proces de eliberări a individului de sub presiunea totală a autorităţii sau mai bine zis, a unui proces de umanizare şi autonomizare a autorităţii, căci de la forma mistico-religioasă autoritatea a trecut la forma umană de azi şi în loc de autoritatea constrângătoare de altădată, impusă din exterior, avem acum autoritatea, care, deşi este exterioară are totuşi rădăcinile sale şi în sufletul nostru şi îşi găsesc justificarea în raţiunea omenească.”
• „Dacă profesorul îşi limitează activitatea la expunerea doctorală şi rece a unor cunoştinţe acumulate, el nu-şi îndeplineşte misiunea, căci el trebuie să trezească puteri noi, făcând din ştiinţa sa o forţă proprie, să pătrundă în spiritul studentului şi să-i învăluiască toată persoana, deschizându-i orizonturi noi şi arătându-i ţinte mai înalte, mai luminoase, mai nobile.”

Mai puțin -

Autori

  • Sandu Bianca-Elena

Legături utile