Gheorghe Asachi

Întemeietorul învățământului în limba română în Moldova

Data și locul nașterii

1 Martie 1788, Herţa, Bucovina, azi Ucraina

Data și locul morții

12 Octombrie 1869, Iaşi

Educație

• 1796-1804 – Studiază la Universitatea din Lvov filosofie, logică, matematică, istorie naturală, fizică, metafizică, arhitectură şi etică
• 1805-1808 – Studiază astronomia şi cadastrul la Viena
• 1808-1812 – Studiază arheologia şi epigrafia la Roma

Activitate

Poet, prozator, dramaturg, traducător, pictor şi istoric român
Timp de aproape 40 de ani, Asachi s-a ocupat de organizarea școlilor din Moldova (1813-1849)
• Militând pe linia idealurilor sale de tinerețe, el își continuă strădaniile de organizare a învățământului, înființând prima școală primară de fete Institutul pentru educația fetelor (1834), punând bazele învățământului artistic și politehnic în 1841 prin inaugurarea școlii de arte și meserii, extinzând reţeaua școlilor primare, scriind manuale, alcătuind programe analitice.
• Datorită strădaniilor sale, la 16 iunie 1835 se inaugurează Academia Mihăileană, primul institut român de învăţământ superior din Moldova.

Mai mult +

• El este în Moldova iniţiatorul presei în limba română, realizând primul ziar românesc “Albina românească”. Văzând în presa un excelent instrument de informare şi educare, Asachi va scoate și alte ziare destinate unor categorii diverse de cititori, cum ar fi: Foaia sătească – destinată țăranilor, Icoana lumii care populariza cuceririle ştiinţei.
• În 1840, Gh. Asachi publică lucrarea “Dochia şi Traian despre zicerile populare ale românilor cu itinerarul muntelui Pionul”, care poate fi considerat ca cel dintâi ghid turistic românesc.
• Gheorghe Asachi s-a preocupat şi de activitatea economică, înfiinţând, în 1841, la Piatra Neamţ, o fabrică de hârtie.
• Gh. Asachi a încurajat dezvoltarea ştiinţelor naturale, participând în 1831 la fondarea Societăţii de medici şi naturalişti din Iaşi.
• În anul 1869 la vîrsta de 81 de ani pleacă în călătorie la Lemberg, în Galiţia şi cumpără manuscrisul Ţiganiadei lui Ion Budai-Deleanu.
Opere
• Dafne şi Câinele şi căţelul
Drame istorice
• Petru Rareş, 1853
• Elena Dragoş, 1863
• Turnul Butului, 1863
Nuvele istorice
• Nouvelle historique de la Moldo-Roumanie, 1859
• Elena Moldovei

Mai puțin -

Povești care ne merg la suflet

• “Viaţa omenească, ca un munte, are două coaste: pe una ne suim plini de junie şi de nădejde, ajungem pe culmea sa şi, în virtutea vârstei, mândri de înălţarea la care am ajuns, stăm acum un minut; apoi împinşi de braţul cel puternic al timpului, suntem nevoiţi a destinde pe cealaltă coastă, care fiind mai repede şi mai alunecoasă, iute ne aruncă la pământ.”
• “Puterea stă în unire.”

Autori

  • Căşuneanu Andrei

Bibliografie

  • Fişa biografică a autorului în Dicţionarul scriitorilor români, coordonat de Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Alexandru Sassu, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995

Legături utile