"Natura este o carte ce trebuie citită şi percepută corect, înţelegerea ei greşită aduce daune irecuperabile"(Nalbandian)

    O seră este o construcţie cu pereţii şi acoperişul din sticlă, iar din punct de vedere biologic o considerăm un ecosistem terestru antropizat. Pentru şcoală poate fi considerat un loc în care elevii îşi pot îmbogăţi cunoştinţele de biologie într-o manieră vizuală şi practică.

    Sera Colegiului Naţional "Emil Racoviţă" Iaşi a fost înfiinţată între anii 1970-1973 de către Şcoala Numărul 5 pe atunci. Unul dintre iniţiatori a fost domnul director, profesor Vasilache Valeriu şi doamna profesoară de biologie Aurora Tudose. Pe parcursul anilor o implicare importantă a avut şi catedra de biologie reprezentată de profesori de renume în domeniul biologiei: doamnele profesoare Catinca Cerchez şi Olimpia Cozariuc şi doamna profesoară Enache. Încă de la înfiinţare şi până în prezent, sera constituie o bază materială utilă pentru desfăşurarea activităţilor practice atât în cadrul orelor de biologie cât şi în cadrul orelor de la disciplinele opţionale. Ulterior sera a fost îngrijită de către catedra de biologie a colegiului: profesor Nadia Botezatu, Ioana Bohotineanu, Lorela Caradan şi Alina Birliga.

   În decursul anului şcolar 2006-2007, precum şi în anii şcolari următori, grupe de elevi coordonaţi de doamna profesoară Ioana Bohotineanu, au participat la un program de reabilitare a serei. Răpind din timpul liber al elevilor câte o oră pe săptămână, au decis să dea viaţă acestui colţ de natură. Deşi această activitate a însemnat o grijă în plus, au venit de fiecare dată cu plăcere la seră, dornici să o înfrumuseţeze.

   În anul şcolar 2012-2013 prin proiectul "Săptămâna Florilor" - o săptămână a frumuseţii, a fost stimulat interesul elevilor pentru participarea la activităţile de voluntariat efectuate în sera didactică. Aceste activităţi constau în:

      - întreţinerea permanentă a plantelor din sera colegiului, ţinând cont de particularităţile morfologice, fiziologice şi de cultură ale taxonilor cultivaţi;

      - realizarea de experimente privind înmulţirea asexuată şi sexuată a taxonilor insistandu-se pe modalităţile de înmulţire vegetativă, exemplu: butăşirea a€“ butaşi de frunze, de tulpini, înmulţirea prin tulpini subterane (bulbi la specii de Tulipa sp., Narcisus sp, atât în seră cât şi în spaţiul aferent serei) dar şi înmulţirea sexuata prin organe de înmulţire: seminţe;

      - igienizarea permanentă prin activităţi săptămânale de voluntariat a spaţiului serei şi a spaţiului aferent serei;

   Continuarea proiectului în cadrul serei didactice în anii următori urmăreşte atragerea unui număr cât mai mare de elevi pasionaţi de studiul biologiei prin dezvoltarea deprinderilor practice şi a responsabilizarii acestora faţă de orice formă de viaţă.