logo Prezentare Activitate Elevi Profesori CNER Code Istoric Contact
boat

Activitatea de pregătire

Anul școlar 2023-2024

Clasa a IX-a

Toate activitățile se desfășoară în intervalul orar 9-11.

Elevii care acumulează mai mult de 3 absențe nemotivate la activitățile Centrului se autoelimină.

Nr Tema Data Profesor Loc de desfăşurare
1. Test de selecţie 7 octombrie 2023 Profesorii CEX Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
2. Tipuri simple de date (întreg, real, caracter, logic)
Structura liniară, alternativă și repetitivă
Prelucrarea cifrelor numerelor naturale scrise în baza 10
14 octombrie 2023 Lucian Neagu Colegiul Naţional "Costache Negruzzi"
3. Divizibilitate (divizorii numerelor naturale, numere prime, determinarea cmmdc prin algoritmul lui Euclid, cmmmc, numere prime între ele, simplificarea fracțiilor, descompunerea numerelor în factori primi, indicatorul lui Euler)
Fişiere text.
21 octombrie 2023 Lucian Neagu Colegiul Naţional "Costache Negruzzi"
4. Algoritmul de exponențiere rapidă
Generări de șiruri
 • Generarea șirurilor pe baza unor reguli
 • Șirul lui Fibonacci și alte șiruri recurente 
28 octombrie 2023 Lucia Miron Colegiul Naţional "Costache Negruzzi"
Vacanţă – modulul 1 30 octombrie – 4 noiembrie 2023
5. Tablouri unidimensionale (vectori)
 • Prelucrări elementare (de exemplu, parcurgere, inversare, verificarea unor proprietăți)
 • Vectori caracteristici/ de frecvență
 • Operații cu mulțimi
 • Ciurul lui Eratostene. Optimizări
11 noiembrie 2023 Silvia Grecu Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
6. Tablouri unidimensionale (vectori)
 • Algoritmi de sortare în complexitate pătratică
 • Algoritmul de sortare pruin numărare
 • Interclasarea tablourilor unidimensionale
 • Determinarea elementului majoritar
 • Sume parțiale în tablouri unidimensionale
18 noiembrie 2023 Claudiu-Cristian Gorea-Zamfir Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
7. Tipul struct
Metoda Greedy
Aplicaţii.
25 noiembrie 2023 Mirela Ţibu Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
8. Biblioteca STL. Utilizarea funcţiilor STL pentru sortare şi căutare.
Metoda Greedy.
Aplicaţii.
9 decembrie 2023 Marinel Şerban Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
9. Tablouri unidimensionale (vectori). Căutare binară.
Căutare binară pe rezultat
16 decembrie 2023 Claudiu-Cristian Gorea-Zamfir Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
  Vacanţa de iarnă 23 decembrie 2023-7 ianuarie 2024    
10. Probleme cu secvențe de valori (de exemplu, determinarea unei secvențe maximale cu o anumită proprietate, numărarea secvențelor, determinarea secvenței de sumă maximă, prelucrarea secvențelor de lungime fixată) 13 ianuarie 2024 Silvia Grecu Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
11. Probleme cu secvențe de valori (tehnica Two Pointers,  tablouri de diferențe - Difference Arrays)
Principiul cutiei al lui Dirichlet.
Aplicaţii
20 ianuarie 2024 Lucia Miron Colegiul Naţional "Costache Negruzzi"
12. Tablouri bidimensionale
 • Prelucrări elementare ale tablourilor bidimensionale (de exemplu, parcurgeri pe linii/coloane/diagonale/în spirală, generări, transpunere, bordare)
 • Utilizarea vectorilor de direcţie
 • Căutări secvențiale în tablouri bidimensionale (de exemplu, a unui element, a unei secvențe de valori, a unei submatrice)
27 ianuarie 2024 Lucian Neagu Colegiul Naţional "Costache Negruzzi"
13. Tablouri bidimensionale (matrice). Prelucrări specifice tablourilor bidimensionale pătratice (de exemplu, diagonale și zone determinate de diagonale) 3 februarie 2024 Simona Iuscinschi Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
  Olimpiada Municipală de Informatică 10 februarie 2024    
  Vacanţă modulul 3 17-25 februarie 2024    
14. Tablouri bidimensionale (matrice)
 • Sume parțiale pe matrice 
 • Tabele de diferențe (Difference Arrays) 2D
Tablouri multidimensionale
2 martie 2024 Lucia Miron Colegiul Naţional "Costache Negruzzi"
15. Probleme de sinteză de la olimpiadele judeţene informatică 9 martie 2024 Marinel Şerban Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
  Olimpiada Judeţeană de Informatică 16 martie 2024    
16.  Funcții
 • Declarare, definire, apel
 • Variabile locale, variabile globale
 • Transmiterea parametrilor prin valoare și prin referință
 • Aplicaţii
23 martie 2024 Silvia Grecu Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
17. Generări de elemente combinatoriale 
 • Submulțimi 
 • Produs cartezian
 • Permutări 
 • Combinări 
 • Aranjamente 
Aplicaţii
30 martie 2024 Marinel Şerban Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
18. Sisteme de numerație și reguli de conversie 
Reprezentarea numerelor naturale și întregi în memoria calculatorului. Operații pe biți
Implementarea ciurului lui Eratostene pe biţi
6 aprilie 2024 Marinel Şerban Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
19. Concursul CNER CODE 13 aprilie 2024 Marinel Şerban Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
20. Evaluare finală 20 aprilie 2024 Marinel Şerban Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
  Olimpiada Naţională de Informatică 22-27 aprilie 2024    

Clasa a X-a

Toate activitățile se desfășoară în intervalul orar 9-11.

Elevii care acumuleaza mai mult de 3 absente nemotivate la activitatile Centrului se autoelimina.

Nr. Tema Data Profesor Loc de desfăşurare
1. Test de selectie 7 octombrie 2023 Profesorii CEX Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
2. Structuri de date – stiva. Aplicaţii specifice. Algoritmul de Fill 14 octombrie 2023 Marinel Şerban Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
3. Structuri de date – deque. Aplicaţii. 21 octombrie 2023 Emanuela Cerchez Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
4. Structuri de date - coada. Aplicaţii specifice. Algoritmul lui Lee 28 octombrie 2023 Simona Iuscinschi Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
  Vacanţă modulul 1 30 octombrie – 4 noiembrie 2023    
5. Pointeri. Şiruri de caractere. Aplicaţii 11 noiembrie 2023 Simona Iuscinschi Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
6. Şiruri de caractere. Tokenize.  Aplicaţii 18 noiembrie 2023 Silvia Grecu Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
7. Funcţii. Operații cu numere mari
 • Adunarea numerelor mari
 • Scăderea numerelor mari
 • Înmulțirea unui număr mare cu un număr natural
 • Împărțirea cu rest a unui număr mare la un număr natural nenul
Aplicaţii
25 noiembrie 2023 Lucian Neagu Colegiul Naţional "Costache Negruzzi"
8. Elemente de combinatorică
 • Numărarea elementelor combinatoriale (submulțimi, produs cartezian, permutări, aranjamente, combinări, parantezări, partiții). Triunghiul lui Pascal, numerele lui Stirling, numerele lui Catalan
 • Determinarea numărului de ordine pentru elementele combinatoriale
 • Aritmetică modulară (adunare, scădere, înmulțire, invers modular - pentru modulo număr prim
Aplicaţii
9 decembrie 2023 Emanuela Cerchez Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
9. Recursivitate
 • Exponenţiere logaritmică
 • Generări recursive pentru elemente combinatoriale
 • Aplicaţii
16 decembrie 2023 Mirela Ţibu Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
  Vacanţa de iarnă 23 decembrie 2023-7 ianuarie 2024    
10. Recursivitate. Metoda backtracking - varianta elementară. Aplicaţii 13 ianuarie 2024 Claudiu-Cristian Gorea-Zamfir Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
11. Recursivitate. Metoda backtracking în plan. Aplicaţii 20 ianuarie 2024 Claudiu-Cristian Gorea-Zamfir Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
12. Recursivitate. Metoda "Divide et Impera". Aplicaţii. 27 ianuarie 2024 Mirela Ţibu Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
13. Programare dinamică
 • Cel mai lung subșir crescător (O(n2) și O(n log n))
 • Subșir comun maximal
 • Determinarea distanței de editare
 • Problema rucsacului
Alte aplicații
3 februarie 2024 Emanuela Cerchez Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
  Olimpiada municipală de informatică 10 februarie 2024    
  Vacanţă modul 3 17-25 februarie 2024    
14. Programare dinamică
 • Aplicaţii combinatoriale – probleme de numărare.
 • Memoizarea relaţiilor de recurenţă.
2 martie 2024 Mirela Ţibu Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
15. Probleme recapitulative de la olimpiadele judeţene de informatică 9 martie 2024 Simona Iuscinschi Liceul de Informatică "Grigore Moisil"
  Olimpiada Judeţeană de Informatică 16 martie 2024    
16. Elemente de geometrie
 • sistemul de coordonate cartezian
 • distanța dintre două puncte
 • ecuația dreptei
 • distanța dintre un punct și o dreaptă
 • panta unei drepte
 • intersecții de drepte și segmente
 • arii
 • algoritmi de baleiere
 • înfășurătoare convexă
23 martie 2024 Lucia Miron Colegiul Naţional "Costache Negruzzi"
17. Recursivitate indirectă. Evaluarea expresiilor. Aplicaţii 30 martie 2024 Emanuela Cerchez Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
18. Probleme recapitulative de la olimpiadele naţionale de informatică 6 aprilie 2024 Emanuela Cerchez Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
19. Concurs CNER Code 13 aprilie 2024 Emanuela Cerchez Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
20. Evaluare finală 20 aprilie 2024 Emanuela Cerchez Colegiul Naţional "Emil Racoviţă"
  Olimpiada Naţională de Informatică 22-27 aprilie 2024    
 
+
Contact
emanuela.cerchez@cex-iasi.ro