Programarea in limbajul C/C++ pentru liceu. Volumul II
Editura: Polirom, 2005
În cel de al doilea volum ne adresam celor deja initiati si prezentam metode si tehnici de programare (recursivitate, metoda "Divide et Impera", metoda Backtracking, metoda programarii dinamice, elemente de combinatorica). Maniera de abordare este similara celei din primul volum - nu oferim o documentatie tehnica, preocuparea noastra esentiala este de a dezvolta gândirea algoritmica si apoi abilitatile de a implementa algoritmii în limbajul C/C++. Prin urmare si în acest volum sustinem demersul nostru prin numeroase aplicatii rezolvate, cu explicatii detaliate si implementari în limbajul C sau C++. De asemenea, propunem spre rezolvare numeroase exercitii si probleme, de tipuri variate si de dificultate gradata.
Acest mod de abordare recomanda cartea elevilor care studiaza la scoala informatica, celor care se pregatesc pentru examenul de bacalaureat, celor care doresc sa realizeze performante în informatica, sa fie câstigatorii concursurilor si olimpiadelor scolare. Cartea poate fi de un real folos si studentilor care studiaza programarea calculatoarelor în primii ani de facultate. Nu în ultimul rând, cartea poate constitui un material didactic valoros pentru profesorii care predau informatica.

Programarea in limbajul C/C++ pentru liceu. Volumul I
Editura: Polirom, 2005
Cartea prezinta elementele de baza ale limbajului C/C++, instructiunile limbajului, structuri de date statice (tablou, sir de caractere, articol) si semistatice (stiva si coada), precum si modularizarea programelor cu ajutorul functiilor. Cei care au parcurs sistematic acest volum pot fi considerati initiati în domeniul programarii calculatoarelor. Structura cartii include atat materia prevazuta in programele scolare actuale de la clasele de profil, cat si teme care se studiaza in Centrele de Excelenta, pentru o pregatire de performanta. Continutul teoretic este sustinut prin exemple aplicative si prin numeroase rezolvari de probleme, iar fiecare tema este insotita de un set consistent de probleme reprezentative, propuse spre rezolvare. Limbajul de programare C a devenit un standard: noile limbaje (de programare sau de scripting) care se impun pe piata dezvoltatorilor de software au ca punct de plecare sintaxa C/C++ (Java, Javascript, ActionScript, PHP etc.).

Informatica. Manual pentru clasa a IX-a, profilul matematica-informatica si stiintele naturii.
Editura: Didactica si Pedagogica, 2004
Manualul include materia prevazuta in programa scolara actuala pentru clasele a IX-a de profil matematica-informatica si stiinte le naturii. Manualul a fost aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Ordinul nr. 3886/24.05.2004.

Informatica. Culegere de probleme pentru liceu.
Editura: Polirom, 2002
Culegerea cuprinde 95 de probleme rezolvate si 115 probleme propuse spre rezolvare, grupate în 7 capitole tematice:
- Algoritmi elementari, în care se realizeaza prelucrari simple asupra datelor, fara o organizare a acestora în structuri de date;
- Structuri de date elementare, în care se utilizeaza structurile de date statice fundamentale (tabloul, sirul de caractere, articolul);
- Subprograme si recursivitate, în care accentul este plasat pe dezvoltarea modulara a aplicatiilor;
- Metoda backtracking, în care sunt rezolvate si propuse probleme care necesita aplicarea acestei metode;
- Programare dinamica, în care este realizata o prezentare a metodei si aplicarea acesteia pentru rezolvarea a numeroase probleme;
- Algoritmi pe grafuri, în care sunt rezolvate si propuse spre rezolvare probleme care vizeaza algoritmii fundamentali pentru grafuri orientate si neorientate (parcurgerea grafurilor, conexitate, probleme de drum optim, probleme de ordonantare temporala, etc)
- Structuri de date arborescente, în care sunt prezentate câteva aplicatii ale acestei categorii speciale de grafuri.
Implementarea solutiilor este realizata în limbajul C++.
În cadrul fiecarui capitol problemele sunt introduse gradat, în functie de dificultate. Unele sunt probleme „clasice", dar cele mai numeroase sunt probleme deosebite, care au fost utilizate la diferite olimpiade si concursuri

Pagina: 1 2 3 4 5

© Emanuela Cerchez 2004