boat Prezentare Activitate Elevi Profesori Istoric Contact
boat

Centrul de Excelenţă

Pornind de la ideea că „tinerii capabili de performanţe (T.C.P.) trebuie priviţi ca o avuţie naţională, cu nevoi specifice de instruire” Ministerul Educaţiei şi Cercetării (M.E.C.) a decis înfiinţarea Centrului de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţe (C.E.T.C.P.) prin Ordinul Nr. 3771 din 8.05.2001. Conform acestuia C.E.T.C.P este direct subordonat M.E.C şi îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu celelalte compartimente din minister, din unităţile şi instituţiile de învăţământ, pe baza Regulamentului – Cadru care este parte integrantă din Ordinul amintit. Se înfiinţează prin acelaşi Ordin şi nouă Centre Regionale pentru Tineri Capabili de Performanţe (în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Craiova, Sibiu, Constanţa, Galaţi, Ploieşti).
Regulamentul - cadru precizează că C.E.T.C.P este o „structură responsabilă de crearea şi asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare a tinerilor capabili de performanţe pe durata şcolarizării, în perspectiva valorificării integrale a potenţialului lor creator”
Competenţele principale ale C.E.T.C.P sunt :

Centrele Regionale pentru Tineri Capabili de Performanţe au la rândul lor, principalele competenţe:

Valorificarea activităţii Centrului de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţe se realizează prin:

Scurt istoric

Evoluţie

+

Contact

cex.is.info@gmail.com