„Dacă vrei să ucizi un popor, suprimă-i memoria”
Milan Kundera

Cine a fost George Emil Palade? Dar Eugen Ionescu? Dar Petrache Poenaru? Dar...
Am continuat astfel, solicitând elevilor să caracterizeze succint mari personalităţi ale României. Dintr-o listă iniţială cuprinzând 40 de mari nume, au recunoscut cel mult 10. Repetând experimentul la 3 clase diferite (a IX-a, a X-a, a XI-a), am ajuns împreună la concluzia că acest proiect este o necesitate: să creăm împreună un spaţiu virtual în care să conturăm profilul marilor personalităţi ale românilor, al oamenilor care au construit identitatea culturală, ştiinţifică, naţională a României. Cele mai însemnate realizări şi recunoaşteri precum şi detalii biografice relevante vor alcătui portretul pe care îl vom schiţa acelor români care şi-au pus efortul şi priceperea în slujba lumii întregi.
Vom încerca să reconstruim pas cu pas memoria, proiectul nostru fiind o construcţie în sine, la care, în fiecare an, alţi şi alţi elevi vor adăuga câte o „cărămidă”. Reînvăţarea memoriei devine pentru noi drumul pe care ne regăsim propriile coordonate şi totodată un mesaj de încredere într-o normalitate structurată pe valori autentice.