Gheorghe Zane

Economist, profesor, creator al doctrinei economice a PNŢ

Data și locul nașterii

11 Aprilie 1897, Galaţi

Data și locul morții

22 Mai 1978, Bucureşti

Educație

• 1916 – A absolvit studiile secundare la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi
• 1919 – Urmează cursurile Facultăţii de Drept din Iași, devenind licenţiat în drept şi în economie
• 1923 – Suține teza de doctorat în ştiinţe economice la Universitatea Bucureşti

Activitate

• 1921 – Predă cursul de economie politică la Facultatea de Agronomie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași
• 1921-1926 – Este bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași
• 1924 – Este conferențiar de economie politică la Facultatea de Științe a Universității din Iași
• 1929-1945 – Este numit profesor de istoria doctrinelor economice la Facultatea de Drept din Iași, iar în 1930 devine profesor de economie politică și finanțe la aceeași facultate, pe care o conduce până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial
• 1946-1948 – Este profesor de economie politică la Institutul Politehnic din București
• 1949-1952 – Lucrează ca cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie al Academiei Române, apoi din 1954 în cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei Române
• 1972-1974 - a colaborat la elaborarea lucrării ,,Bibliografia istorică a României”;
• 1974 – A fost ales ca membru titular al Academiei Române, pentru opera sa de economist și istoric al gândirii politice.

Mai mult +

Cercetări științifice
• Gheorghe Zane a format serii numeroase de economiști și istorici ai economiei mondiale și românești. A editat mai multe cursuri de economie politică și de finanțe, printre care menționăm Cursul de economie politică (Iași, 1937-1938), în care acordă o atenție deosebită economiei românești. El are contribuții de valoare în diferite domenii ale științelor economice: economie politică, istorie economică, istoria doctrinelor economice, finanțe publice, istorie socială etc.
• Mare parte a activității sale de cercetare științifică este legată de studierea și valorificarea moștenirii științifice și literare a lui Nicolae Bălcescu. A elaborat numeroase studii și articole dedicate concepțiilor istorice, sociale și economice ale lui Nicolae Bălcescu, pe care le-a reunit în volumul: „Nicolae Bălcescu – Opera. Omul. Epoca” (1975).
• Gheorghe Zane are contribuții în domeniul istoriografiei economice, publicând studii cum ar fi: „Marx şi Bălcescu” (1927), „Mișcarea revoluționară de la 1840”. Pe lângă istorie economică, el a elaborat și lucrări de istoria doctrinelor economice: „Introducere în studiul problemei valorii” (1925); „Comentarii și nterpretări în istoria doctrinelor economice” (1928); „Chestiuni de economie politică” (1939).
• De asemenea, a avut contribuții în analiza principalelor domenii de activitate industrială, agrară, comercială și bancară din România. Menționăm următoarele lucrări publicate: „Un veac de luptă pentru cucerirea pieței românești” (1926); „Probleme monetare din trecutul economiei noastre naționale” (1927); „Economia de schimb în Principatele Române” (1930); „Politica economică a Principatelor în epoca Unirii și capitalul străin” (1959); „Problema monetară în România și reforma de la 1867” (1968); „Industria din România în a doua jumătate a secolului al XlX-lea” (1970).

Mai puțin -

Povești care ne merg la suflet

• Apropiat al fruntaşilor ţărănişti încă din tinereţe, Gheorghe Zane a fost unul dintre cei care au elaborat doctrina economică a PNŢ. După instalarea la putere a comuniştilor, a fost închis pentru convingerile sale politice şi a rămas în detenţie până în 1955. După eliberarea din închisoare, nu i s-a mai permis întoarcerea la catedră şi a activat numai în cercetare.
• Gheorghe Zane a elaborat numeroase cursuri de economie politică, istorie economică şi finanţe publice. Anticomunist convins, şi-a construit o doctrină social-economică proprie, aflată la intersecţia dintre marxism şi ţărănism.
• „Economistul şi profesorul Gheorghe Zane a avut o contribuţie meritorie nu numai la dezvoltarea istoriei economiei româneşti, ci şi a istoriei şi a culturii naţionale.” (Valeriu Dornescu)
• „Orice problemă economică este un produs istoric şi nu un eveniment spontan. Oricare dintre categoriile fundamentale ale economiei contemporane, capitalul, profitul, renta, salariul, moneda, sunt realităţi în care este înmagazinat un lung şi bogat trecut. Ele sunt, în ultimă instanţă, incorporaţiunea a nenumărate momente din cursul devenirii lor. Întreaga economie actuală este forma concretă a unei deveniri şi totodată numai un singur moment din întreaga ei devenire”. (Gheorghe Zane)
• Lucrările cu teme legate de istoria economiei naţionale ale lui Gheorghe Zane au fost apreciate elogios şi de Nicolae Iorga care a apreciat competenţa autorului în tratarea subiectelor, considerându-le: „excelente capitole de istorie”.

Autori

  • Bejinariu Laura

Legături utile