Ferdinand I (Ferdinand Viktor Albert Meinrad de Hohenzollern-Sigmaringen)

Al doilea rege al României, regele Marii Uniri

Data și locul nașterii

24 August 1865, Sigmaringen, Germania

Data și locul morții

20 Iulie 1927, Sinaia

Educație

• Educația sa a început în familie, în casa părintească (este al doilea fiu al principelui Leopold de Hohenzollern, fratele regelui Carol I al României).
• Urmează studiile gimnaziale şi liceale la Düsseldorf, finalizându-le în 1885
• După terminarea liceului, devine elev la şcoala militară din Kassel, pe care o absolvă în 1887 cu gradul de sublocotenent.
• Urmează timp de 3 semestre cursuri universitare la Universitatea din Leipzig şi la Şcoala Superioară de Ştiinţe Politice şi Economice din Tübingen, până în 1889 când se mută în România.
• Din 1883 și până la stabilirea definitivă în România, are un profesor român trimis de regele Carol I, profesorul Vasile D. Păun, cu ajutorul căruia studiază limba şi literatura română, istoria și geografia românilor.

Activitate

• 1881 – Se reglementează problema succesiunii la tron. Constituţia României adoptată la 1 iulie 1866 prevedea ca succesiunea tronului să i se încredinţeze coborâtorilor pe linie bărbătească începând de la cel mai în vârstă dintre fraţii săi sau coborâtorilor acestora. Atât principele Leopold, fratele lui Carol I, cât şi fiul cel mare al acestuia au refuzat tronul. Astfel, succesiunea i-a revenit principelui Ferdinand, cel de-al doilea fiu al principelui Leopold şi nepot de frate al regelui Carol I.
• 18 martie 1889 – Ferdinand I este declarat în mod oficial moştenitorul tronului, primind titlul de „Alteţă Regală Principe de România”.
• 10 mai 1891 – principele este înaintat la gradul de căpitan (gradul de locotenent primindu-l imediat după stabilirea în țară).
• 29 decembrie 1892/ 10 ianuarie 1893 – se căsătorește cu principesa Maria de Edinburgh, nepoată a reginei Victoria a Marii Britanii. Cuplul va avea trei fii și trei fiice.
• 29 decembrie 1892 – principele Ferdinand este avansat la gradul de maior, prilej cu care a fost numit şi comandant al Batalionului 1 Vânători, după care, a parcurs mai multe grade militare, la 7 aprilie 1911 fiind numit general de Corp de Armată şi Inspector General al Cavaleriei.
• 3 august 1914 – are loc Consiliul de Coroană ce decide neutralitatea României în primul război mondial.
• 10 octombrie 1914 – după moartea regelui Carol I, Ferdinand devine rege al României depunând jurământul solemn în fața Parlamentului.
• 14 august 1916 – are loc Consiliul de Coroană care decide ca România să intre în război de partea forțelor Antantei, pentru realizarea României Mari.
• 20 noiembrie 1916 – guvernul României, alături de rege se refugiază la Iași din cauza invaziei armatelor Puterilor Centrale.
• 19 iunie 1917 – cu acordul regelui se promulgă proiectul de revizuire a Constituţiei, care consacra, printre altele, adoptarea reformei agrare prin exproprierea marii proprietăţi şi introducerea votului universal.

Mai mult +

• La începutul anului 1918, presiunile Austro-Ungariei asupra României s-au amplificat, cerându-se înlăturarea dinastiei şi încheierea grabnică a armistiţiului.
• 14 februarie 1918 – are loc la Răcăciuni o întrevedere între rege şi ministrul de externe austro-ungar, care pune problema armistiţiului într-o manieră ultimativă.
• 18 februarie 1918 – Ferdinand întruneşte un Consiliu de Coroană unde le prezintă participanţilor condiţiile de pace oferite în urma întrevederii cu ministrul austro-ungar. Alexandru Marghiloman este desemnat pentru a încheia o pace mai blândă, din cauza poziției sale filogermane, pentru protejarea integrităţii teritoriale a ţării.
• 24 aprilie 1918 – se încheie Pacea de la Bucureşti, care cuprinde prevederi umilitoare: Dobrogea este ocupată de Bulgaria, Austro-Ungaria ia partea vestică a Carpaţilor, Germania instituie monopol asupra ţiţeiului, a comerţului cu cereale, a exploatării şi prelucrării lemnului, iar accesul la Marea Neagră era permis numai de-a lungul unui drum comercial până la Constanţa.
• 27 martie 1918 – la Chişinău, Sfatul Ţării hotărăşte cu majoritate de voturi Unirea Basarabiei cu România. Prin decretul regal nr. 842 din 10 aprilie, regele promulgă actul unirii.
• 24 octombrie 1918 – regele Ferdinand a proclamă mobilizarea generală şi ordonă armatei române să reintre în război de partea Antantei (totodată este demis și guvernul Marghiloman).
• 11 noiembrie 1918 – Puterile Centrale capitulează, iar România se situează în tabăra învingătoare.
• 15/28 noiembrie 1918 – la Cernăuţi, Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate „Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României”. Prin decretul-lege din 18/31 decembrie 1918, regele Ferdinand a consfinţit Unirea Bucovinei cu România.
• Prin decretul nr. 3631 din 11/24 decembrie 1918, regele Ferdinand a ratificat Unirea Transilvaniei cu România.
• Parlamentul a votat pe 29 decembrie legile prin care se ratifică Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Regatul României, iar pe 31 decembrie au fost promulgate de regele Ferdinand. Marea Unire din 1918 a fost recunoscută în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris
• 1921 – Este finalizată reforma agrară
• 15 octombrie 1922 – are loc un serviciu religios la Catedrala din Alba-Iulia; regele Ferdinand poartă coroana de oţel, căreia i s-au adăugat însemnele Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei, simbolizând unirea tuturor românilor.
• 1923 – regele promulgă noua Constituţie a României, propusă de guvernul liberal condus de Ion I.C. Brătianu şi votată de Parlament la 28 martie 1923. Constituţia a avut un rol important în consolidarea statului naţional unitar român, a independenţei şi suveranităţii sale, definind trăsăturile şi conţinutul regimului politic din România, fiind considerată printre cele mai avansate din Europa interbelică.
• 27 martie 1926 – este promulgată legea electorală a „primei majorităţi”.
• 20 iulie 1927 – un comunicat oficial anunţă moartea regelui Ferdinand.
• 23 iulie 1927 – Ferdinand I este înmormântat la Catedrala Episcopală din Curtea de Argeş.

Mai puțin -

Povești care ne merg la suflet

Ferdinand Întregitorul
În iunie 1916, Antanta se află în dificultate pe frontul de vest. M. V. Alexeev, şeful Marelui Stat Major al armatei ruse şi generalul Joffre, comandant şef al armatei franceze, cer intrarea României în război,,acum ori niciodată”. La 27 august 1916, are loc Consiliul de Coroană în care regele Ferdinand declara: „cu sufletul torturat am hotărât de a-mi face datoria faţă de poporul român, ale cărui destine le conduc”. Iată de ce a rămas în istorie ca Ferdinand întregitorul sau Ferdinand cel Loial, regele României Mari, care a trecut peste originea sa germană, pentru a urma voinţa de unitate a poporului său, în timpul Primului Război Mondial.
În 1914 când a urcat pe tron, România avea 7,7 milioane de locuitori şi 137.000 de km, pentru ca în 1927 la moartea sa, ţara să numere 17 milioane de locuitori şi 295.049 de km.

Mai mult +

Fragment din „Proclamaţia către ţară”
„Români! Războiul, care de doi ani a încins tot mai strâns hotarele noastre, a zdruncinat adânc vechiul aşezământ al Europei şi a învederat că pe viitor numai pe temeiul naţional se poate asigura viaţa paşnică a popoarelor. Pentru neamul nostru, el a adus ziua aşteptată de veacuri de conștiință naţională, ziua unirii lui. După veacuri îndelungate de nenorociri şi de grele încercări, înaintaşii noştri au reuşit să întemeieze statul român prin Unirea Principatelor, prin Războiul Independenţei, prin munca lor neobosită pentru renaşterea naţională. Astăzi ne este dat nouă să întregim opera lor, închegând pentru totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă: unirea românilor de pe cele două părţi ale Carpaţilor. De noi atârnă astăzi să scăpăm de sub stăpânirea străină pe fraţii noştri de peste munţi şi din plaiurile Bucovinei, unde Ştefan cel Mare doarme somnul cel de veci. În noi, în virtuţile, în vitejia noastră stă putinţa de a le da dreptul ca, într-o Românie întregită şi liberă de la Tisa până la mare, să propăşească în pace potrivit datinilor şi aspiraţiilor gintei noastre. Români! Însufleţiţi de datoria sfântă ce ni se impune, hotărâţi să înfruntăm cu bărbăţie toate jertfele legate de un crâncen război, pornim la luptă cu avântul puternic al unui popor care are credinţa neclintită în menirea lui. Ne vor răsplăti roadele glorioase ale izbândei. Cu Dumnezeu înainte! ”

Reforma agrară
„În anul 1921, aproximativ un milion de familii ţărăneşti deţineau abia 46,7% din terenul cultivabil al ţării, în timp ce numai 1.171 de mari proprietari stăpâneau 42,5%”
Aceste stări de fapte au făcut ca problema agrară să constituie principala problemă a societăţii româneşti, în anii imediat postbelici, rezolvarea ei impunându-se ca o necesitate ce nu mai suferea amânare.
Factorii de decizie a României Mari au înţeles că prosperitatea ţării depinde în mare măsură de (...) „ridicare a satului printr-o Reformă Agrară, cerinţă formulată de Ioan I. Brăteanu încă în 1913.”
Împroprietărirea a fost promisă şi în anul 1917, pe front, de către Regele Ferdinand, (...) „ca un act de Justiţie socială dar şi o recunoaştere a contribuţiei ţăranilor la Războiul de Reîntregire Naţională.”
Reforma Agrară s-a legiferat treptat: (...) În 1917, Parlamentul refugiat la Iaşi a înscris dreptul de expropriere în Constituţie; apoi Legea s-a aplicat în mod progresiv, pe regiuni pentru Basarabia a fost adoptată în 1920, iar în Vechiul Regat, Transilvania şi Bucovina, în 1921.”
În baza Legii Reformei Agrare se declara expropriate suprafeţele cultivabile mai mari de 100 de hectare (...) „cu excepţia viilor, pădurilor, plantaţiilor de pomi roditori, lacurilor, bălţilor şi a pământului irigat.”
Au fost expropriate peste 6 milioane de hectare, din care aproape 4 milioane de hectare de teren arabil, adică 66% din suprafaţa stăpânită de marii proprietari. Au primit pământ aproximativ 2 milioane de familii ţărăneşti.
Reforma Agrară din 1921, (…) „a fost cea mai mare din Istoria Modernă a României şi una din cele mai ample din Europa.” Reforma Agrară a avut urmări benefice pentru ţărănime contribuind la dezvoltarea generală a ţării, la consolidarea MARII UNIRI A STATULUI UNITAR ROMÂN, la modernizarea agriculturii, producând schimbări profunde şi în viaţa social-politică românească. (prof. dr. Ioan CORNEANU, avocat Vasile MOIŞ, avocat Anca Violeta PETRAN, prof. Anca Cristina ONESC)

Mai puțin -

Autori

  • Buraga Ștefan-Cosmin

Bibliografie

  • Boris Crăciun, „Regii și reginele României”, Editura „Porțile Orientului” 1997, Iași

Legături utile

Încoronarea regelui Ferdinand I şi a reginei Maria

Ferdinand I din România, regele Marii Uniri şi al tuturor românilor

Casa regală de România. Regele Ferdinand I (partea I)

Casa regală de România. Regele Ferdinand I (partea a II-a)

Casa regală de România. Regele Ferdinand I (partea a III-a)