Iftimie Bârleanu

Sculptor al istoriei şi culturii româneşti

Data și locul nașterii

6 Octombrie 1916, satul Măzănăeşti, judeţul Suceava

Data și locul morții

19 Ianuarie 1986, Iaşi

Educație

• Şcoala primară din satul Măzănăeşti, judeţul Suceava
• Şcoala de arte şi meserii din Câmpulung Moldovenesc între anii 1929-1934, secţia sculptură în lemn, sub îndrumarea sculptorului Ion Pâşlea (1869-1952).
• Studiază cu sculptorul Ion Irimescula Academia de Arte Frumoase din Iaşi, ale cărei cursuri le-a absolvit în anul 1945.

Activitate

• După absolvirea Academiei în 1945, a lucrat ca şef de lucrări şi profesor la Institutul de Arte Plastice din Iaşi
• A fost membru al Uniunii Artiştilor Plastici, preşedinte al UAP Filiala Iaşi, vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din R.S.R
• Începând cu anul 1945, a participat la numeroase expoziţii de sculptură atât în ţară, cât şi în străinătate. El a călătorit în străinătate pentru perfecţionarea arte sale, lucrând intens şi participând la expoziţii cu opere de-ale sale.
• Prin Decretul nr. 514 din 18 august 1964 al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, sculptorului Iftimie Bârleanu i s-a acordat titlul de Artist Emerit al Republicii Populare Romîne „pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată în domeniul teatrului, muzicii, artelor plastice şi cinematografiei”
• A fost distins cu Ordinul "Meritul Cultural" cl. IV, Premiul I pentru artă monumentală al UAP şi Premiul "Ion Andreescu" al Academiei Române (1981).
Opere
Iftimie Bârleanu a lucrat în lemn, piatră şi bronz, subiecte inspirate din foclorul românesc, chipuri de ţărani bucovineni sau portrete ale unor personalităţi ca Ion Creangă, Garabet Ibrăileanu, Mihail Sadoveanu, Nicolae Iorga ş.a. Iftimie Bârleanu este autor al mai multor monumente care impresionează prin forţă şi expresivitate artistică, dintre acestea menţionând:
• Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare (Suceava, 1977) – statuie din bronz turnat cu o înălţime de 23 metri (inclusiv soclul), aflată în apropierea Cetăţii de Scaun a Sucevei
• Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz (Iaşi), din cadrul Grupului Statuar al Voievozilor
• Ion Creangă (Iaşi, 1968) – bust de granit aflat în curtea Bojdeucii lui Ion Creangă din Iaşi
• Dosoftei (Iaşi, 1975) – statuie din bronz aflată în faţa Casei Dosoftei din Iaşi
• Bustul actorului şi dramaturgului Avraham Goldfaden (Iaşi, 1976), amplasat în partea dreaptă a Teatrului Naţional din Iaşi
• Ştefan cel Mare (Vaslui, 1975) – statuie din bronz turnat cu o înălţime de 6.90 metri, plus soclul care are 8 metri
• Dimitrie Cantemir (Huşi)
• Ion Neculce (Prigoreni)
• Nicolae Iorga (Botoşani)
• Elegie (Liveni) etc.

Povești care ne merg la suflet

• „Stimez bronzul, tai piatra, dar cel mai drag mi-e lemnul. În fibra lui mă regăsesc pe mine, cel de acasă.”(Iftimie Bârleanu)
• „Iftimie Bârleanu ne dă bineţe când trecem prin Piaţa Palatului. Duhul lui sălăşluieşte în plăsmuirea cea plină de har a Dosofteiului, aşezat în jilţul eternităţii geniale.” ( Grigore Ilisei)
• Despre el, Aurel Leon a scris: „Nucul, stejarul, teiul, oricare lemn trecut prin dalta lui (...) capătă o duioasă nobleţe de baladă culeasă din bătrâni”
• Romulus Vulpescu menţiona despre Ştefan cel Mare: „Un monument cald şi calm al cumpătului şi al păcii, al demnităţii ferme, făcut pentru oameni, ajutându-i să urce până la erou, îndemnându-i la strădania de a-i deveni egali în contemporaneitate”.

Autori

  • Andone Mădălin Emanuel

Legături utile