Alexandru Ioan Cuza

Primul domnitor al Principatelor Unite şi al statului naţional România

Data și locul nașterii

20 Martie 1820, Bârlad

Data și locul morții

15 Mai 1873, Heidelberg, Germania

Educație

• 1 martie 1826–1834 – studiază la pensionul francez Sachetti din Galaţi, apoi la Iaşi în pensionul condus de francezul Victor Cuemin (aici i-a avut colegi pe Mihail Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri).
• 1835 – obţine diploma de Bacalaureat în litere la Sorbona, Franţa.
• 1835 – studii universitare de drept şi medicină nefinalizate.
• 1837–1839 – studii universitare de economie la Paris, Franţa.
• 3 mai 1839 – după întoarcerea de la Paris urmează studii universitare de matematică, în paralel cu armata.

Activitate

• Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei la 5 ianuarie 1859 şi domnitor al Ţării Româneşti la 24 ianuarie 1859, ceea ce a determinat Marea Unire a Principatelor Române din 24 ianuarie 1859.
• Între 24 ianuarie 1859 şi 23 februarie 1866 a fost domnitor al noului stat România.
• Sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza au fost puse bazele statului unitar român modern.
• Pe parcursul domniei sale, alături de colaboratorul cel mai apropiat, Mihail Kogălniceanu, a înfăptuit o serie de reforme importante:
1. Secularizarea averilor mânăstireşti – 1863
2. Reforma agrară – 1854
3. Reforma învăţământului – 1864
• Pe parcursul domniei sale, adoptă o nouă constituţie şi o nouă lege electorală; a conceput Codul Civil şi Codul penal, de inspiraţie franceză; a organizat armata naţională.
• A înfiinţat primele universităţi din ţară: universitatea de la Iaşi (care astăzi îi poartă numele) –1860, universitatea de la Bucureşti–1864.
• Prima cale ferată din România a fost construită în septembrie 1865 cu traseul: Bucureşti–Filaret–Giurgiu, sub acordul lui Alexandru Ioan Cuza.

Povești care ne merg la suflet

• Jurământul de credinţă al domnitorului Alexandru Ioan Cuza: ,,Jur să păzesc cu sfinţenie drepturile şi interesele patriei, să fiu credincios Constituţiei, în textul şi spiritul ei, să priveghez la respectarea legilor pentru toţi şi în toate, uitând toată prigonirea şi ura, iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit şi pe cel ce m-a urât, neavând înaintea ochilor mei decât binele şi fericirea naţiei române.”

Mai mult +

• Alexandru Ioan Cuza a refuzat să primească robii daţi Elenei (viitoarei sale soţii) pe foaia de zestre.
• În anul 1859, Beclard afirma că: “Colonelul Cuza are una dintre calităţile cele mai rare şi, în consecinţă, cea mai preţioasă, sinceritatea. Am găsit la el de asemenea bunul simţ şi modestia. Ar fi omul pe care îl cere situaţia sa nouă ... un om cinstit, plin de dragoste pentru ţara sa, foarte hotărât să pună în practică Unirea şi ideile sale de reformă şi de progres.”
• Dinu C. Giurescu afirma despre Alexandru Ioan Cuza: ,,Era un om simpatic şi inteligent, având replica promptă şi ascuţită ...”; ,,I se cunoştea firea dezinteresată, nu se folosise niciodată de slujbe pentru a face ca alţii avere.”
• Nicolae Iorga afirma: ,,Era un om cu înalte însuşiri, hotărât, gata de jertfă, lipsit de patima banului, ceea ce îl ridica însă mai presus de cei mai mulţi contemporani ai săi era popularitatea sa, iubirea sa pentru cei mulţi şi săraci şi lipsa de orice dispreţ şi măreţie în legătură cu dânşii. Aceasta a făcut ca Alexandru Ioan Cuza să fie iubit de mulţime încă de la început. Era un semn bun: parcă se prevedea că noul stăpânitor al ambelor principate, îndeplinătorul Unirii, va fi în acelaşi timp şi dezrobitorul ţăranilor.”

Mai puțin -

Autori

  • Butnaru Jeni
  • Taran Anastasia

Bibliografie

  • L. Boicu, Gh. Platon, Al. Zub (1973). Cuza Vodă–în memoriam.

Legături utile